Pastāvēs, kas pārvērtīsies /Rainis/

Uzņemšana 10. klasēs

Liepājas Raiņa 6. vidusskola uzņem skolēnus 10. klasē projektu vadības programmā un matemātikas-dabaszinību programmā. Dokumentu pieņemšana 10. klašu skolēniem darbadienās skolas kancelejā no plkst. 9.00 – 12.00. Ja šajā laikā tikt nevarat, lūdzu, iepriekš vienoties par citu laiku, zvanot pa tālruni 63484344.

Uzņemšana 5. klasēs

Dokumentu pieņemšana 5. klašu skolēniem darbadienās skolas kancelejā no plkst. 9.00 – 12.00. Ja nepieciešams citā laikā, lūdzu, iepriekš vienoties, zvanot pa tālruni 63484344. 5. klašu skolēnu un viņu vecāku tikšanās ar skolotājiem, skolas vadību un audzinātājiem notiks 21. augustā plkst. 18.30.

5.klašu tikšanās 21.augustā

1. Skolas administrācija aicina uz tikšanos 5.klašu skolēnus, viņu vecākus ar nākamajiem klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem 21.augustā plkst. 18.30 skolas aktu zālē. 2. 1.septembrī atsākam mācības plkst. 10.00 – audzināšanas stundas, plkst. 11.00 – svinīgais pasākums pie skolas ieejas. 3. 2014./2015. mācību gadā  skola nodrošina ar mācību grāmatām visus skolēnus.  Ģimenēm par saviem līdzekļiem jāiegādājas[..] Lasīt tālāk …

Mēs lepojamies!

Mūsēji skolēni Jauno satiksmes dalībnieku foruma finālā

Riteņbraukšana

Lai gan skola ir beigusies un daudzi steidz izbaudīt vasaru, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 5.a klases komanda (Ieva, Annija, Kate, Kristers, Raivo, Ivo) kopā ar klases audzinātāju Daigu Straupenieci no 6. jūnija līdz 7. jūnijam piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku foruma Latvijas finālā, kas notika RTU sporta un atpūtas bāzē ” Ronīši” – Engures novada Klapkalnciemā.[..] Lasīt tālāk …

360: Latvija

360-Latvia

Nometnes pēdējā dienā visi atgriezās Latvijā. Mēs devāmies uz Grobiņu aplūkot seno vikingu apmetni. Te varēja mest šķēpus, cīnīties ar smilšu maisiem, iepazīties ar vikingu rotaslietām un ieročiem, kā arī ietērpties vikingu apģērbā. Pēc tam vikingu apmetnē baudījām uz ugunskura gatavotu zupu. Vēlāk vizinājāmies ar vikingu laivu, klausīdamies stāstu par senajiem karotājiem. Visjautrākā bija līdzsvara[..] Lasīt tālāk …

360: Vācija

360-Germany

Ievadā noskaidrojām pār kādu valsti šodien runāsim, kas ir tās galvaspilsēta. Izmantojot burtu mīklu, atšifrējām notikumus, kas saistās ar Berlīnes mūri. Pēc tam bērni pagatavoja karodziņus, izmantojot grafiti iespējas. Uz tējas dzeršanu devāmies ar pagatavotajiem karodziņiem “vilcieniņā”. Nodarbības turpmākajā laikā iepazināmies ar slaveniem vācu matemātiķiem un viņu darbiem: veidojām papīra gredzenus un izlīdām cauri A4[..] Lasīt tālāk …